Trang chủ

[ux_slider slide_width=”100%” bullets=”false” timer=”3000″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_banner height=”100%” height__sm=”56.25%” bg=”2507″ bg_size=”original” hover=”zoom-long”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__sm=”56.25%” bg=”11596″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__sm=”56.25%” bg=”11595″ bg_size=”original” hover=”zoom-long”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[ux_slider slide_width=”100%” slide_width__sm=”100%” bullets=”false” timer=”3000″ visibility=”show-for-small”]

[ux_image id=”11848″ image_size=”original”]

[ux_image id=”11849″]

[ux_image id=”11850″]

[/ux_slider]
[gap height__sm=”10px” visibility=”show-for-small”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”4″]

[ux_banner height=”56.25%” bg=”11616″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” link=”https://levusilk.com/danh-muc-san-pham/phong-ngu/chan/”]

[text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”10″ position_y=”50″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text line_height=”1.55″]

Chăn tơ tằm

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_banner height=”56.25%” bg=”11624″ link=”https://levusilk.com/danh-muc-san-pham/phong-ngu/goi/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″ visibility=”hide-for-medium”]

gối tơ tằm

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_banner height=”56.25%” bg=”11623″ link=”https://levusilk.com/danh-muc-san-pham/noi-that-trang-tri/”]

[text_box width=”79″ position_x=”50″ position_y=”35″]

[ux_text visibility=”hide-for-medium”]

nội thất trang trí

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[section bg=”11708″ bg_size=”original”]

[title style=”center” text=”TRUYỀN THÔNG NÓI VỀ LEVU SILK” tag_name=”h1″ color=”rgb(131, 96, 61)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://youtu.be/NsvZbi9xve4?si=Q0G83MK4vhpK9CfN”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://youtu.be/rMOC6RrJIFw?si=d3KILKLqZ0jBHFiO”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Call to Action” bg=”11615″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.622)” bg_pos=”100% 28%” parallax=”10″ dark=”true” height=”100px”]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 10% 0px 10%”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.65″ text_align=”left” text_align__md=”center”]

LEVU – TRẢI NGHIỆM MỚI CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN!

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__md=”center”]

Hòa mình vào không gian sống đẳng cấp với chất liệu lụa, mang nét tinh tế. Hãy liên hệ với Levu để sở hữu sản phẩm này ngay!

[/ux_text]
[ux_stack direction__sm=”col” distribute__md=”center” gap=”0.5″]

[button text=”CỬA HÀNG” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” link=”http://levusilk.com/san-pham/”]

[button text=”XEM VIDEO” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” link=”https://youtube.com/@LevuSilk?si=S-ncEJjNu-oOXrGR”]

[/ux_stack]

[/col]

[/row]

[/section]
[row visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -20px 0px”]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2268″ image_size=”original” depth_hover=”3″ link=”http://levusilk.com/lang-nghe-trong-doi-tam-net-dac-trung-cua-nghe-truyen-thong/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2294″ image_size=”original” depth_hover=”3″ link=”http://levusilk.com/lich-su-va-truyen-thong-cua-viec-su-dung-thung-ruou-go-soi/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2264″ image_size=”original” depth_hover=”3″ link=”http://levusilk.com/anh-huong-cua-thung-ruou-go-soi/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2261″ image_size=”original” depth_hover=”3″ link=”http://levusilk.com/huong-dan-su-dung-thung-ruou-go-soi/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[section label=”Sản phẩm” bg=”11708″ bg_size=”original” padding=”40px” visibility=”hide-for-medium”]

[gap height=”15px”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

[/ux_text]
[gap height=”15px”]

[row label=”Popular Categories” col_bg_radius=”19″ visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” bg_radius=”20″]

[gap height=”10px”]

[row_inner style=”collapse” col_style=”divided” v_align=”equal” padding=”15px 0px 0px 0px” depth=”1″ depth_hover=”4″]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″ divider=”0″]

[button text=”THÙNG RƯỢU” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN TẮM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN NGÂM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”XÔNG HƠI” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”CHẬU GỖ” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”THÙNG XÔNG” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row col_bg_radius=”10″]

[col span__sm=”12″ bg_radius=”25″]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” animate=”bounceIn” equalize_box=”true” ids=”10139,10134,9864,9863,9862,9857,9856,9855″]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” animate=”bounceIn” equalize_box=”true” ids=”10215,9809,9810,9808,9831″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Sản phẩm mobi” bg_color=”rgb(249, 245, 240)” padding=”40px” visibility=”show-for-small”]

SẢN PHẨM LEVU SILK

[ux_products visibility=”show-for-small”]

[ux_products order=”asc” visibility=”show-for-small”]

[gap height=”15px”]

[row label=”Popular Categories” col_bg_radius=”19″ visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” bg_radius=”20″]

[gap height=”10px”]

[row_inner style=”collapse” col_style=”divided” v_align=”equal” padding=”15px 0px 0px 0px” depth=”1″ depth_hover=”4″]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″ divider=”0″]

[button text=”THÙNG RƯỢU” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN TẮM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN NGÂM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”XÔNG HƠI” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”CHẬU GỖ” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”THÙNG XÔNG” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” animate=”bounceIn” equalize_box=”true” cat=”15,70″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Sản phẩm Tablet” bg_color=”rgb(249, 245, 240)” padding=”40px” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

SẢN PHẨM LEVU SILK

[gap height=”15px”]

[row label=”Popular Categories” col_bg_radius=”19″ visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” bg_radius=”20″]

[gap height=”10px”]

[row_inner style=”collapse” col_style=”divided” v_align=”equal” padding=”15px 0px 0px 0px” depth=”1″ depth_hover=”4″]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″ divider=”0″]

[button text=”THÙNG RƯỢU” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN TẮM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”BỒN NGÂM” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”XÔNG HƠI” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”CHẬU GỖ” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”4″]

[button text=”THÙNG XÔNG” style=”underline” size=”small” expand=”true” icon=”icon-angle-right”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” columns__md=”4″ animate=”bounceIn” equalize_box=”true” cat=”15,70″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”4 sp” visibility=”hidden”]

[row style=”small” width=”full-width”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”400px” bg=”1311″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.645)” hover=”zoom”]

[text_box width=”63″ position_x=”10″ position_y=”85″]

[ux_text font_size=”0.85″ text_align=”left”]

THÙNG GỖ 10L

[/ux_text]
[button text=”XEM THÊM” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” animate=”bounceInUp” expand=”true”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”400px” bg=”1314″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.645)” hover=”zoom”]

[text_box width=”63″ position_x=”10″ position_y=”85″]

[ux_text font_size=”0.85″ text_align=”left”]

THÙNG GỖ 20L

[/ux_text]
[button text=”XEM THÊM” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” animate=”bounceInUp” expand=”true”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”400px” bg=”1315″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.645)” hover=”zoom”]

[text_box width=”63″ position_x=”10″ position_y=”85″]

[ux_text font_size=”0.85″ text_align=”left”]

THÙNG GỖ 30L

[/ux_text]
[button text=”XEM THÊM” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” animate=”bounceInUp” expand=”true”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”400px” bg=”1318″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.645)” hover=”zoom”]

[text_box width=”63″ position_x=”10″ position_y=”85″]

[ux_text font_size=”0.85″ text_align=”left”]

THÙNG GỖ 50L

[/ux_text]
[button text=”XEM THÊM” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” animate=”bounceInUp” expand=”true”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”rượu” bg=”11583″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.634)” parallax=”10″ padding=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

[row visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 150px”]

[gap height=”130px”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

RƯỢU SỒI OABAVIA

Oabavia mang ý nghĩa cao cả về văn hóa thưởng thức rượu. Sự cân bằng giữa sức khỏe và sự thú vị trong việc thưởng thức rượu giúp tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Điều này cũng giúp cho mọi công việc được giải quyết một cách thuận lợi với thái độ tích cực nhất.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 180px”]

[gap]

[ux_image id=”1631″ image_size=”original” width=”51″ height=”400px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tại sao chọn chúng tôi” bg=”11708″ bg_size=”original” parallax=”10″ visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”Banner + Icons” style=”collapse” width=”custom” custom_width=”95%” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 15% 30px 15%” padding__md=”60px 15% 60px 15%”]

[gap]

[row_inner style=”large”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”11539″ img_width=”108″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

Chất lượng cao

Levu Silk tạo ra các sản phẩm từ lụa chất lượng và thẩm mỹ cao.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”11541″ img_width=”58″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

Tận tâm với nghề

Levu có đội ngũ thợ lành nghề, tận tụy và có kinh nghiệm trong việc sản xuất sản phẩm.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”large”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”11542″ img_width=”83″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

Đa dạng thiết kế

Levu Silk cung cấp sản phẩm đa dạng về kích thước, hình dạng, phù hợp với phong cách và sở thích của mỗi người.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”11543″ img_width=”75″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

Giao hàng tận nơi

Ngoài phân phối số lượng lớn, Levu Silk còn bán lẻ & giao hàng tận nơi toàn quốc với chi phí và thời gian tốt nhất.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)”]

Tại sao chọn LEVU SILK

“Một thương hiệu mới ra đời, nhưng niềm tin ấp ủ đã từ rất lâu”
  • Nếu có thể nắm tay tất cả mọi người cùng một lúc, tôi xin được “tham lam” thêm một chút, ước vọng dẫn dắt mọi người cùng tôi trở về làng nghề thêu tay tại Ninh Bình, nằm ngay Tam Cốc, nơi hùng vĩ sông nước và núi non
  • Như bao người đã từng là một đứa trẻ lớn lên qua những mùa thu vàng Tam Cốc, chúng tôi có một tuổi thơ rất êm đềm bên đồng cỏ và đàn trâu, chờ bố mẹ đi gặt lúa trở về. Và rồi đêm đêm, khi chúng tôi ngồi bên ánh đèn dầu để “ê..a” từng con chữ, thì bố mẹ tôi đang cặm cụi từng mũi kim, để trọn vẹn một niềm tin về nghề thêu tay truyền thống.
  • Những ký ức nhọc nhằn mà tươi đẹp ấy theo chân tôi như một động lực to lớn mỗi khi tôi tự hỏi mình phải là ai trong cuộc đời này, thúc đẩy tôi phải làm gì đó để lưu giữ làng nghề thêu tay truyền thống đang ngày càng mai một đi và lặng lẽ núp bóng sau những cỗ máy công nghiệp to lớn.
  • Và rồi sau bao thăng trầm của cuộc sống, sau những “đến” và “đi”, đọng lại ở độ tuổi một phần ba của cuộc đời, tôi vẫn muốn làm, và sẽ quyết tâm làm. Một phần chín chắn, một phần kinh nghiệm, và rất nhiều phần tâm huyết, ước mơ, khao khát được cống hiến những giá trị tinh thần to lớn cho cộng đồng, tôi tin rằng những sản phẩm của Levu Vietnam Handmade sẽ là một chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, hướng tới tương lai như một giá trị trường tồn theo thời gian.

[/ux_text]
[button text=”CÂU CHUYỆN LEVU SILK” style=”outline” icon=”icon-heart-o” link=”http://levusilk.com/gioi-thieu/” rel=”http://levusilk.com/gioi-thieu/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bài viết mới” bg=”11675″ bg_size=”original”]

[row width=”custom” custom_width=”90%” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height__sm=”15px”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)” visibility=”hide-for-medium”]

BÀI VIẾT MỚI

[/ux_text]
[ux_text visibility=”show-for-medium”]

BÀI VIẾT MỚI

[/ux_text]
[gap]

[blog_posts style=”push” width=”full-width” columns__md=”2″ slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ badge_style=”circle-inside” image_height=”75%” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg=”11675″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding__sm=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”40px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(131, 96, 61)” visibility=”hide-for-medium”]

khách hàng nói về LEVU SILK

[/ux_text]
[ux_text visibility=”show-for-medium”]

khách hàng nói về levu silk

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[ux_slider hide_nav=”true” timer=”3000″]

[row col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

“Tôi đã thử dùng chăn ga LeVu Silk và sự khác biệt rõ rệt. Chỉ 1 từ thôi – Đẳng cấp.”

[featured_box img=”1461″ img_width=”50″ pos=”left” font_size=”small” class=”circle”]

Trần Minh Tuấn

Kỹ sư xây dựng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

“Levu Silk không chỉ làm tôi có giấc ngủ tuyệt vời, mà còn trở thành một vật trang trí đẹp, mang đến sự sang trọng và độc đáo cho căn phòng của tôi.”

[featured_box img=”1456″ img_width=”50″ pos=”left” font_size=”small” class=”circle”]

Phạm Văn Long

Giám đốc công ty tại Hà Nội

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”80%” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1469″ image_size=”original” width=”80″ height=”56.25%” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1475″ image_size=”original” width=”50″ height=”56.25%” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1473″ image_size=”original” width=”50″ height=”56.25%” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1471″ image_size=”original” width=”80″ height=”56.25%” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]